Logo
 • email-iconinfo@vhaspethfoundation.org
  Email
 • contact-icon+91 9858596526
  Inquiry
 • address-icon
  Sangli, MH–416413
  Address

Team Members

1.Mr. Amin Shaikh
2.Mr. Dnyaneshwar Kamble
3.Mr. Namdev Gaikwad
4.Mr. Suresh Jadhav
5.Mr. Kanif Kengar
6.Mr. Mohammad Nadaf
7.Mr. Shivaji Nile
8.Mr. Rajeshkumar Nile
9.Mr. Amin Shaikh
10.Mr. Rajesh Nile
11.Mr.Tukaram Dhodamani
12.Mrs. Shabana Shaikh
13.Mrs. Aishwarya Kamble
14.Chief Policy Advisor : Mr.Shrikant Pawar
15Legal Advisor : Ad.Pandurang Waghmode